Home

Themadag in 2017 staat in het teken van Blik op de Kunst!

Op zaterdag 10 juni 2017 wordt er tussen 11 en 5 uur een kunstmarkt georganiseerd rondom de Meister toren en wordt bovendien een nieuw informatiepaneel onthuld. Op dit paneel komt informatie te staan over het ontstaan van Uithuizermeeden en het voormalige dorpscentrum tot 1893, hotel de Koppelpaarden en de Mariakerk. De aandacht voor kunst op die dag is breed. Er wordt gedacht aan kunst in al zijn verschijningsvormen in de ruimste zin van het woord. Dat kan zijn een blik op schilderkunst, tekenkunst, knutselkunst, schrijfkunst, muziekkunst, glaskunst, naaikunst, breikunst, fotokunst maar ook bouwkunst of bloemsierkunst. Alle variaties zijn welkom zolang het maar uit ons eigen dorp komt.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via deze site. De opbrengst is voor de deelnemers zelf. Alleen voor gebruik van de kraam wordt een bijdrage van € 15,- gevraagd. Het geven van een workshop of het voordragen van de schrijfkunst behoort ook tot de mogelijkheden. Hiervoor zijn 3 locaties beschikbaar.

Bij opgave ontvangen we graag naam, adres, tel.nr., kunstvorm, gebruik van kraam/stroom en of er een andere activiteit plaats zal vinden.


 


Zaterdag 10 september 2016 is de laatste gids gepresenteerd tijdens onze themadag.
Het thema van deze brochure is Blik op de scholen van Uithuizermeeden.

Het is alweer onze derde uitgave. Een gids die u een andere blik op ons dorp, haar geschiedenis en haar bezienswaardigheden geeft. Voor velen zijn de Meijster toren en de Rensumaborg de eeuwenoude bakens in het landschap, maar er is meer dat ons dorp te bieden heeft. In dit boekje staat een wandelroute om het dorp met zijn markante plekken en gebouwen te bekijken. Of ga op een ontdekkingstocht door het dorp en zie waar de scholen in Uithuizermeeden staan maar vooral hebben gestaan.
Met dank aan alle adverteerders uit het dorp kan de Stichting Blik op Uithuizermeeden u de gids en deze site gratis aanbiede
n.

 


Hoe komt u aan ons receptenboek!

Het is te koop bij Het Behouden Blik, De Lentemaheerd en bij Coop Verstraete. Woont u verder weg, dan volstaat overmaking van het bedrag van € 9,57 per exemplaar
(€ 7,50 + € 2,07 verzendkosten) op rekeningnummer: NL12 RABO 0178 0977 56.
 Vermeld duidelijk uw naam en adresgegevens. Na ontvangst van de betaling ontvangt u het boekje per post.

  


Bijgewerkt 13 oktober 2016